Organik zeytinyağı nedir?

Bir ürünün üzerinde yazan “doğal”, “natürel”, “saf”, “hakiki”, “katkısız”, “hormonsuz” “%100” “köy ürünü”, gibi ifadeler o ürünün organik bir ürün olduğu anlamına gelmez. Bu gıdaların resmi veya genel bir tanımı, kriteri, standardı ve yönetmeliği bulunmadığı için her türlü suistimale açıktır.

Zeytinyağı için de aynı durum geçerlidir. Zeytin zaten doğadan toplanıyor, doğadaki her şey de organiktir düşüncesi doğruyu yansıtmamaktadır. Kirlenen hava, toprak, su kaynakları ve kullanılan kimyasal madde ve tarım ilaçları zeytini ve dolayısıyla zeytinyağını doğallıktan çıkarmaktadır.

 Organik ürün, üretiminin ilk aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarında, insana, çevreye ve tüm canlılara zararlı herhangi bir kimyasal, katkı maddesi, tarım ilacı, GDO gibi girdiler ve yöntemler kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.

Bu koşulları sağlayabilmek için organik üretim yapılacak arazinin; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekir.

Zeytinyağının organik olması demek;

  • Zeytinliğin bu gibi alanlardan uzak olmasıdır

Yerleşim alanlarının giderek genişlemesi ile zeytinlikler atık su, hava kirlliği, sanayi, yüksek gerilim vb çevre ve doğaya zararlı koşullara maruz kaldığı için elde edilen zeytinyağı da olumsuz etkilenmekte.

  • Zeytinin kimyasal gübre ve zirai ilaca maruz kalmamasıdır.

Zeytinyağı, zeytinden elde edildiği için doğal bir ürün olarak düşünülür. Ancak zeytin tarımında, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi üretim kolaylığı ve düşük maliyet için kimyasal gübre ve zirai ilaçlar kullanılabilmektedir. Bu zeytinyağları sağlığa zararlı kalıntılar bulundurmaktadır

  • Üretimden tüketime kadar tüm aşamaların kontrollü ve sertifikalı olmasıdır

T.C. Tarım Bakanlığı’nın yetkilendirdiği sertifika kuruluşları tarafından üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadığı denetlenir ve kriterlere uygun olan sertifikalandırılır.

Bir cevap yazın